GURU & PEGAWAI

   

 

M. KHOLID, M.Pd
Kepala Sekolah

   

Ade Agustian

GTT

 

Ade Novianti

PTT

 

Ahmad Kurnia Yudha

GTT

 

Andri Astuti

Guru

Andriyani

PTT

 

Anggie Intan Lestari

GTT

 

Apri Atmoko

Guru

 

Ardian Iskandar

PTT

Bahariawan

Guru

 

Baharudin Sarief

Guru

 

Bairus Salim

Guru

 

Bambang Budiman

Laboran

Bayu Prafitri

GTT

 

Bejan Santoso

Guru

 

Desy Mauliya

Guru

 

Devita Puspita Sari

PTT

Dheby Arkyan Isnanda

PTT

 

Dina Octora Sastaviana

Guru

 

Eka Yuli Sari Asmawati

Guru

 

Eko Jati Putro

Guru

Emisari

Guru

 

Endah Wahyuningsih

Guru

 

Endang Setyawati

Guru

 

 

Erna Suwarni

Guru

Farida Hamidah

GTT

 

Fazri Suryadi Putra

PTT

 

Fransiska Eka Wardani

Guru

 

Hanif Prabowo

GTT 

Hanwar Priyo Handoko

Guru

 

Hartanto

Guru

 

Heriwansyah

PTT

 

Hurustiati

Guru

Imanullah Nazar

Guru

 

Ismadi

Guru

 

Junjung Widagdo

Guru

 

Ketut Edi Dermawan

Guru

Lakon Wahono

Guru

 

Lela Herlina

Guru

 

Lusia Ari Sumirat

Guru

 

Maesaroh IS

Guru

Marno Wiyadi

PTT

 

Minar Subowo

Guru

 

Mujiono

PTT

 

Mulyanto

Tata Usaha 

Mulyati

Guru

 

Nanda Fitria Safitri

Laboran

 

Nani Gustina

GTT

 

 

Ni Putu Eka Pratiwi

Laboran

Nova Permata Sukma

GTT

 

Nurhasim

Guru

 

Rahmah Utami

PTT

 

Ria Puspita Sari

Guru

Rochmawati

Guru

 

Roni Budianto

PTT

 

Setiyawan

PTT

 

 

Siti Erlina

Guru

Sri Suprapti

Guru

 

Sri Wijayanti

Guru

 

Subekti Abadi

Tata Usaha

 

Sugiono

Guru

Supono

Tata Usaha

 

Sutejo

Guru

 

Suti Suryani

Guru

 

TI Hendrawati

Guru

Tina Maryanti 

Pustakawan

 

Toto Laksono

Guru

 

Tri Astuti

PTT 

 

Tri Nurul Fajarotun

Guru

Tri Utami

Guru

 

Wartini

PTT

 

Wipi

PTT

 

Yohana

PTT

Yuanita Anggraeni

GTT

 

Yupentina Iswati

Guru

 

Zulmarsal

Guru 

 

Siti Khoironnisa

GTT

 

Asriatiningsih

GTT

           
             
             
             

 

PHOTOS

No Images

Dengan dijiwai visi Disiplin, Unggul, Dilandasi Iman dan Taqwa (Digul Imtaq), sekolah ini mengembangkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan kepribadian dalam kerangka ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan kesiswaan, baik melalui organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang berakar pada budaya bangsa.